ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Прием на ученици

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО  РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  –  ПЛЕВЕН

Обявява прием на ученици за учебната 2021/2022 г. по следните професии и специалности:

ПГРТО – УСПЕХЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО РАЗВИТИЕ! /автор Ивайла Линкова – 12а клас/

Рекламен клип Панорама на средното образование

 

ВАЖНО!!! ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

НОВО! Професия „Асистент на лекар по дентална медицина“

Дневна форма на обучение: след  завършено основно образование след 7-ми клас

1. Професия – „Ресторантьор”, Специалност „Кетъринг”, професия „Ресторантьор“- с разширено изучаване на английски език

2. Професия „Готвач“, Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“, – с разширено изучаване на английски език

3. Професия „Съдебен служител“, Специалност „Съдебна администрация“ – с разширено изучаване на английски език              Полезна информация    Търсят се съдебни секретари

4. НОВО!!!  Професия „Асистент на лекар по дентална медицина“ –  с разширено изучаване на английски език

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Подаване на документи за участие в приема на ученици  –  05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиранедо 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране –  до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиранедо 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране –  23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на  класиране 29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директорадо 10 септември 2021 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2021 г. вкл.

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Училището работи по национални и международни програми. Летните производствени практики се провеждат  във водещи туристически обекти в Плевен и курортен комплекс “Златни пясъци”.

    ПГРТО разполага с:

 • ­Учебна сграда;
 • Модерно оборудвани кабинети: – за компютърна подготовка; – за езикова подготовка; – за учебно-тренировъчна фирма; – класни стаи
 • Библиотека с богат, разнообразен, тематично комплектован библиотечен фонд;
 • Непрекъснат достъп до Интернет;
 • Училищен павилион с богат асортимент закуски – собствено производство;
 • Модерно медицинско обслужване;
 • Учебно-производствена база „Орион”;
 • Многофункционална зала кетъринг и презентации;
 • Кабинети по сервиране и барманство;
 • Учебни работилници по готварство;
 • Учебни работилници по хлебопроизводство и сладкарство;
 • Високо квалифициран екип от  учители по всички дисциплини;
 • Практически ориентирано професионално образование.

Елате при нас, станете част от екипа на ПГРТО!

Comments are closed.