ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

STEM в действие: Учители от Плевен на обучение в Хисаря

Официален старт на STEM центъра за дигитални създатели ”Технологичен свят” в ПГСУАУ”Атанас Буров” STEM- the What, the Why, and the How | by Majd Mednini | Medium

На 22 и 23 юни в град Хисаря се проведе изнесено обучение на тема „STEM подход в образователните институции“. Участници в него бяха учители и директори от ПГРТО – Плевен, ПГМЕТ – Плевен и ПГХВП „Луи Пастьор“ – Плевен. Целта на обучението е да се повишат компетенциите на учителите за интегриране на STEM подхода в учебния процес.

Лекторът Екатерина Йорданова от Центъра за квалификация на педагогическите специалисти – Плевен  запозна участниците с основните принципи на STEM подхода, с неговите предимства и с начините за неговото прилагане в различните учебни предмети. Бяха представени и различни методи и техники за преподаване на STEM дисциплини, както и идеи за проекти и дейности, които могат да се реализират с учениците.

Учителите получиха ценни знания и умения, които ще им помогнат да интегрират STEM подхода в учебния процес. Очаква се това да доведе до повишаване на мотивацията и ангажираността на учениците, както и до по-добри резултати от обучението. Учителите имаха възможност да се включат в практически дейности, в които да приложат наученото. Те разработиха STEM проекти, които могат да бъдат реализирани в техните учебни заведения.

„Обучението беше много полезно. Научихме много нови неща, които ще ни помогнат да направим уроците  по-интересни и ангажиращи за учениците“, сподели госпожа Невена Арабаджиева, директорка на ПГРТО – Плевен.

STEM подходът е все по-актуален в съвременното образование. Той е бъдещето на образованието. Насочен е към развиване на ключови компетенции у учениците, като например критично мислене, решаване на проблеми, работа в екип и комуникация. Чрез STEM учениците се учат да прилагат знанията си на практика и да намират решения на реални проблеми.

Проведеното обучение е стъпка в правилната посока за развитието на STEM образованието в Плевен.

Comments are closed.