ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Учители

Учителски състав

Общообразователна подготовка

Професионална подготовка
Български език и литература

 • Невена Арабаджиева
 • Ивелина Генова
 • Камелия Андрова

Математика

Информатика и Информационни технологии

 • Цветана Маринова
 • Анатоли Андреев
Специални теоретични предмети и учебна практика от направление  Ресторантьорство

 • Красимира Иванова
 • Поля Маркова
 • Силвия Златанова
 • Татяна Михайлова
 • Емилия Първанова
 • Венета Боянова

Специални теоретични предмети и учебна практика от направление област на образование „Здравеопазване“ и професионално направление „Дентална медицина и зъботехника“

 • Борислава Иванова – дентални болести и образна диагностика
 • Изабела Йорданова – дентални болести и образна диагностика
 Английски език

 • Татяна Дичева
 • Валентин Божинов
 • Биляна Иванова

Испански език

 • Марияна Димитрова
Специални теоретични предмети и учебна практика от направление      Икономика

 • Габриела Григорова
 • Милена Гуркова
 • Снежанка Илиева
Химия и опазване на околната среда

 • Диляна Петкова
 Педагогически съветник на училището

 • Искра Траянова
Биология и здравно образование

 • Диляна Петкова
 Ресурсен учител

 • Камелия Андрова
Физика и астрономия

 • Марияна Димитрова
 История и цивилизации

 • Биляна Иванова
 • Искра Иванова Цекова
География и икономика

 • Искра Иванова Цекова
Философски цикъл

 • Искра Траянова

Гражданско образование

 • Искра Траянова
 • Искра Иванова Цекова
Музика

 • Биляна Иванова
 • Искра Иванова Цекова
Изобразително изкуство

 • Валентин Божинов
 • Диляна Петкова
 • Венета Боянова
 Физкическо възпитание и спорт

 • Силвия Марковска
 • Петьо Панчев

Comments are closed.