ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ръководство

Директор
Невена Николова Арабаджиева 

Заместник – директор Учебна дейност
Цветана  Темелакиева Маринова

 Заместник – директор Учебно – производствена дейност
Марта Панчева Костадинова

Comments are closed.