ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

GDPR

Вътрешни правила за защита на личните данни в ПГРТО – Плевен

Длъжностно лице за защита на данните в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен

е  Даниела Величкова, имейл – daniela829766@abv.bg, тел. 0889526284

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъпа до обществена информация /ДОИ/ в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен през 2019 година

Comments are closed.