ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Националната университетска олимпиада за ученици на Икономически университет – Варна

На 25 ноември 2023 г. в дистанционен формат/онлайн се проведе Национална университетска олимпиада за ученици – секция „Правни, управленски и социални науки“, организирана съвместно от две катедри при Икономически университет – Варна – катедра „Правни науки“ и катедра „Управление и администрация“, обучаващи студенти в  ОКС „бакалавър“ в специалностите Съдебна администрация, Мениджмънт и Публична администрация на професионално направление „Администрация и управление“.

Участваха голям брой средношколци  – общо 205 от различни училища в гр. Варна и страната –  Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“,СУХНИ „К. Преславски“ ПГИ“Д-р Иван Богоров“ – гр. Варна, ПГИ „Робер Шуман“ – гр. Разград, НПГ,,Димитър Талев” – гр. Гоце Делчев, Търговска гимназия – гр. Бургас, СУ „Св. Климент Охридски“- гр. Аксаково, ПГСУАУ „Атанас Буров“ – гр. Силистра, ПГИУ „Елиас Канети“, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен, СПГИ ,,Д-р Петър Аладжов”- Велико Търново, 4ЕГ Фредерик Жолио-Кюри – Варна, ЧПГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери”- Варна, Национална търговска гимназия – Пловдив, Търговска гимназия – Бургас, СУ „Сава Доброплодни“ и др. Организаторите споделят, че за тях е  чест и удоволствие да посрещнат в най-старото висше търговско учебно заведение толкова много талантливи, знаещи и мотивирани млади хора.

В рамките на 75 минути участниците решаваха тестови въпроси от областта на правото, управлението, социалните науки и философията.

Участниците в олимпиадата с постигнат резултат равен или по-голям от 50% от максималния брой точки могат да участват в КСП’ 2024 като резултатът им се приравнява в оценка от кандидатстудентски изпит при кандидатстване в Икономически университет – Варна по утвърдена скала, както следва:

  1. При резултат от 50% до 59% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,00)
  2. При резултат от 60% до 69% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,25)
  3. При резултат от 70% до 79% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,50)
  4. При резултат от 80% до 89% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,75)

Участниците получават дигитален сертификат с резултата от олимпиадата.

Дванадесетокласничките от специалност „Съдебна администрация“ в ПГРТО – Плевен Моника Стефанова и Мелиса Бачийска се подготвяха усилено за участието си в олимпиадата под ръководството на учителите Габриела Григорова и Марта Костадинова  и постигнаха отлични резултати. Благодарим им за достойното представяне и им желаем нови успехи и следващи покорени върхове!