ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Международен ден на толерантността

Днес, 16 ноември 2023 година, учениците от 12 а клас, професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“, по идея на членовете на ученическия съвет на класа Йоана Игнатова, Габриела Данаилова и Денислава Банчева представиха своята сборна книга с рецепти „Кулинарно вдъхновение с 12 а клас“, създадена и споделена с подкрепата на техния класен ръководител Татяна Михайлова, учител по практическо обучение, и  със съдействието на ръководството на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен.

Идеята за написването и споделянето на тази книга е свързана пряко с Деня на толерантността и с желанието на дванадесетокласниците  тя да стане подарък за всички ученици от 8. и 9. клас  от професиите „Готвач“ и „Ресторантьор“ със специални образователни потребности (СОП). Целта е те да се вдъхновят и да се подготвят за предизвикателствата, които ги очакват по пътя на усвояването на избраните от тях професии.

Международният ден на толерантността, отбелязван на 16 ноември, е чудесна възможност да подчертаем значението на уважението към различията. Нашето училище се стреми да създаде подкрепяща среда за всички деца, като признава и цени техните индивидуални силни и слаби страни. Когато се опитваме да подкрепим дете със СОП, желанието ни е то да се чувства прието и разбрано от останалите в класа и в училището.

Може да бъде изображение с текст, който гласи '16-ноември международен ден на топерантността с мен катерина принципи на топерантността; -лесно e da мразиш,трудно e дa обичиш. -един за всички, всички за един. -рамките ограничават човешкия дух. -ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш в себе си. -не издиг стени. -търпение, доброжелателство, разбиране. -не бъди безразличен. -обичай. -старай ce дa си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив. това e da бъдеш човек!'

ПГРТО – Плевен уважава различията и  насърчава учениците си да се развиват като отговорни и добросърдечни членове на обществото.