ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Инициатива в Европейския ден на правосъдието

Днес, 25 октомври 2023 година, в Районен съд – град Плевен се проведе Ден на отворени врати. С тази инициатива Районният съд отбелязва за втора поредна година Европейския ден на гражданското правосъдие, който се чества от 2003 година в цяла Европа. Избирането на този ден е съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия,като в  голяма част от европейските съдилища се организират дни на отворени врати и други мероприятия, посветени на гражданското правосъдие.

От 10:00 часа в Зала №3,ет.2 на Съдебната палата, ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен, обучаващи се в паралелка със специалност „Съдебна администрация“ и ръководени от госпожа Габриела Григорова, разиграха симулативен съдебен процес по гражданско-правен казус – присъждане на родителски права, като за пореден път влязоха в ролите на съдия, съдебен секретар, адвокати и страни по делото – ищец (бащата), майка, дете и свидетели по делото. Учениците убедително изиграха своите роли, като помогнаха на публиката, присъстваща в залата, да се почувства като на реален съдебен процес. Подписаха и договор за присъждане на родителските права, както изискват правилата в гражданското право.

Председателят на плевенския районен съд съдия Вера Найденова  даде много висока оценка за работата на гимназистите по подготовката и провеждането на съдебния процес и им връчи екземпляр от Конституцията на Република България.