ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Инициатива на Ученическия съвет

Днес по инициатива на Ученическия съвет на ПГРТО – Плевен и с участие на доброволци от 8., 9. и 10. клас бе почистена спортната площадка на училището.