ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ПГРЕ "Г. С. Раковски"- гр. Бургас – Страница 21
Скъпи ученици, уважаеми родители,
Ръководството и педагогическият екип на Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен
ВИ канят  да вземете участие в тържественото откриване на новата учебна 2023/2024 година
от 10.00 часа на 15.09.2023 г. !
Всички ученици е желателно да бъдат в двора на училището
в 9.45 часа с ОФИЦИАЛНО ОБЛЕКЛО !
Очакваме Ви с нетърпение, радост и вълнение!