ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Уважаеми кандидат-гимназисти и родители,

Започна записването на класираните на първи етап ученици след завършено основно образование за учебната 2023-2024 година на места по държавен план-прием.

Срокът за записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е до 17 юли 2023 година, включително.

Документи, необходими при записване на класираните учениците:

  1. заявление до директора на училището;
  2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО;
  3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Работно време на комисията за записване на ученици в ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен, ул. „Цар Самуил” № 2   от 8:00 до 17:30 часа в стая № 109.

Очакваме Ви!

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА