ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Участие в Първия национален конкурс „Млади изследователи“ в УХТ-Пловдив

Отлично представяне на учениците от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен на Първия национален конкурс „Млади изследователи“ в Университета по хранителни технологии – Пловдив.

На 28 април 2023 година в Университета по хранителни технологии в града под тепетата се проведе финала на първия национален конкурс „Млади изследователи“, в който взеха участие 49 ученически отбора от цяла България.
В  финалния етап на конкурса участваха и три отбора от ПГРТО – Плевен.
В първия отбор взеха участие Силвия Юлиянова Стефеняшка, ученичка от 12б клас, професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ с ментор от ПГРТО – Плевен Татяна Йорданова Михайлова, старши учител по практическо обучение, и ментор от УХТ – Пловдив доцент Десислава Вангелова. Силвия Стефеняшка презентира отлично своята разработка в направление “ Храни и напитки“ на тема „Здравословни храни и напитки с натурални компоненти“ .

Във втория отбор взеха участие Кристиян Лъчезаров Спиридонов, ученик от 12б клас, професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ със същите ментори. Кристиян Спиридонов презентира своята разработка в направление „Храни и напитки“ на тема „ Традиционни храни и напитки от Плевенската регионална кухня – храни и напитки от град Белене „ впечатляващо и отлично.

В третия отбор взеха участие Йоан Даниелов Иванов, ученик от 11а клас, професия“Ресторантьор“, специалност „Кетъринг „ с ментори Татяна Михайлова от ПГРТО – Плевен и главен асистент доктор Станко Станков от УХТ – Пловдив. Йоан също отлично презентира своята разработка в направление „Туризъм“ на тема „Кулинарен туризъм в село Милковица, област Плевен и в село Гумощник, област Ловеч“.

Всеки един от учениците получи сертификат, който ще му послужи при кандидатстване в Университета по хранителни технологии в град Пловдив.

Благодарим на тримата учениците за тяхното представяне, което допринася за издигане престижа на гимназията ни, и им пожелаваме да реализират своята мечта да станат студенти в Университета по хранителни технологии – Пловдив.