ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

14 март – Международен ден на числото Пи

Визуализация на първите 10000 цифри на числото

 

 

 

 

 

 

 

Визуализация на първите 10000 цифри на числото „пи“.

           Днес, 14 март или 3.14 по американския модел на календарен запис месец/ден,  по света се чества един от най-необичайните празници – Световен ден на числото Пи (International Pi Day). Денят на числото Пи за първи път е отбелязан през 1988 г. от физика Лари Шоу, който работи в музея Експлораториум в Сан Франциско. Той използва американския модел за запис на календарната дата – първо месеца и после деня 14 март – 3/14 в 1:59 ч., което съвпада с първите разреди на числото – 3,14159… С времето към традицията се присъединяват ентусиасти от различни сфери в обществото.

Може да се каже, че Денят на числото Пи е празник на математиката и най-често се празнува с печене на голям брой пайове. НО „ПИ“ НЕ Е САМО ПАРЧЕ ПАЙ!

3,14 стана един запомнящ се ден в ПГРТО – Плевен във връзка с отбелязването на Международния ден на математиката, Световния ден на числото Пи и  рождения ден на великия Алберт Айнщайн.

Чрез забавни скриптове учениците се забавляваха и разбраха повече за историята на Лудолфовото число под ръководството на учителя по математика господин Анатоли Андреев и неговия екип: единадесетокласниците Емил Александров, Преслав Петров, Елица Христова и Мариела  Петрова и деветокласничката Елвира Альошева. Те представиха любопитни факти и интересни приложения на числото Пи в различните области на науката, изкуствата и живота и най-вече в тяхната любима сфера – на кулинарията. Младите готвачи и ресторантьори бяха приготвили вкусни изкушения с тематичен знак – числото Пи.

Числото Пи е ирационално, което означава, че е безкрайно и без повтарящ се модел. То е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката. Името на гръцката буква π – първата буква от гръцката дума περιμετροη, която означава „окръжност“, се произнася „пи“ . Познато е още като Лудолфово число и като Архимедова константа (да не се бърка с Архимедовото число). Историята на неговото изчисляване започва преди повече от 2 хиляди години, а точността на изчисление варира от 256/81 до 339/108 в древен Египет и в индийските свещени книги Ведите. Изчислено е до над един трилион цифри след десетичния знак. Приблизителната стойност на Пи, изразена като обикновена дроб, е 22/7. Константата е от съществено значение в областта на архитектурата и строителството и често е била използвана от ранните астрономи. Числото е известно в продължение на около 4000 години, но започва да се нарича с гръцката буква през 1700 г.

Предизвикателство е колко цифри от него може да запомни човек. До 31-я знак след десетичната запетая, числото изглежда така 3,1415926535897932384626433832795. Можете ли да го запомните?

Учениците от всички класове на ПГРТО – Плевен се състезаваха кой ще запомни и възпроизведе най-много десетични знаци на числото Пи.

Бяха обявени имената на първите трима, като победител стана Гюлфаре Станиславова от 9б клас, запаметила 122 знака. Тя получи сертификат за постижението си.

За всички присъстващи екипът Пи беше подготвил тематична викторина с награди – кулинарни изкушения.

В края на събитието директорът на училището госпожа Невена Арабаджиева поздрави участниците за  ентусиазма и за отличното представяне и подари тематично декориран стенен часовник за кабинета по математика.