ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Заключително събитие по Еразъм+

На 27 февруари 2023 година, понеделник, от 13:30 часа в ПГРТО – Плевен се проведе заключителното събитие по проект „Надграждане на професионални компетенции и запознаване с европейските стандарти в ресторантьорството чрез заимстване на испанския опит“. Ученици и учители от двата екипа, участвали в осъществяването на мобилността в Малага, споделиха със своите гости – ученици, учители и служители от гимназията, своето Еразъм+ преживяване и демонстрираха част от знанията и уменията, които придобиха по време на мобилността си.
Мобилностите по проекта се проведоха в град Малага, Испания. В първата участваха директорът, заместник-директор и 6-ма учители от гимназията от различни професионални направления. В рамките на 10 дни те заимстваха опита на колегите си от Испания в създаването на електронни ресурси, с цел осигуряване на равен достъп до качествено образование и създаване на дигитално съдържанието на уроците.
Втората мобилност беше осъществена от 20 юни до 3 юли 2022 одина от 20 ученици и двама придружаващи учители. Учениците, изучаващи професиите Ресторантьор и Готвач в ПГРТО, положиха двуседмична практика във фирми от ресторантьорския бизнес в Малага. Стажантите демонстрираха добри професионални умения, изключителен интерес към новостите, които им предостави навлизането в чуждата кулинарна култура, и чудесна работа в екип.
Дейностите и на двете групи са свързани с придобиване на международен опит и надграждане на професионалните умения и компетенции.

Като част от дейностите по мобилността беше и осъществената културна програма: обиколка на забележителностите на Малага, посещение на историческия град Ронда и на полуостров Гибралтар.
На заключителното събитие по проекта учениците споделиха ползите от придобитите в Испания знания и умения. Бе представен и Кулинарен атлас „Щипка вкус от Малага, Испания“, съдържащ събраните рецепти от бенефициерите по време на практиката им в местните ресторанти.

Учителите изразиха убеденост, че компетентностите и опитът, придобити по време на мобилността, вече успешно се интегрират в стратегическото развитие на ПГРТО и ще създадат дълготрайни ползи и добавена стойност от реализацията на проекта, посредством превръщането на традиционната класна стая в подобрено, съвременно място, чрез дигитализация и нови интерактивни методи.
Всички участници бяха поздравени от директора на училището Невена Арабаджиева, която благодари на участниците в мобилността, на организаторите на събитието и на партньорите ни от ПГЕХГ „Асен Златаров“ за успешната екипна работа. Пожела им нови проекти, нови реализации, здраве и щастие.
С това завършиха всички планирани дейности по проекта на ПГРТО – Плевен „Надграждане на професионални компетенции и запознаване с европейските стандарти в ресторантьорството чрез заимстване на испанския опит“, финансиран по Програма „Еразъм+” на Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение.