ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Първа младежка конференция на бъдещето

На 19 януари 2023 г. членове на Ученическия съвет на ПГРТО – Плевен взеха участие в Първата младежка конференция на бъдещето, организирана от ОбзорАрт под патронажа на кмета на Община Плевен – Георг Спартански.

Събитието беше продиктувано от необходимостта да бъде чут гласа на младежите от нашия град. В отворен диалог с кмета, младежите споделиха проблемите и потребностите си. Бяха поети конкретни обещания. Беше искрено и вдъхновяващо!
Учредена беше награда за активна младежка дейност. Всички участници получиха сертификати за участието си в конференцията.
Може да бъде изображение с 7 души, изправени хора и на закритоМоже да бъде изображение с 8 души, изправени хора, седнали хора и на закритоМоже да бъде изображение с 9 души, изправени хора, седнали хора и на закритоМоже да бъде изображение с 9 души, изправени хора и текст, който гласи 'република българия REPUBLIC OF BULGARIA министерски съвет областен управител-плевен EAFTAEMN COUNCIL OF MINISTERS GOVERNOR OF PLEVEN REGI пгърва маалежка конференция бълешето'Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и текст, който гласи 'министерски съвет областен управител-плевен COUNCIL OF MINISTERS GOVERNOR OF PLEVEN RE'