ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

145 години свобода за Плевен

Клуб „Млад възрожденец“ и 9а клас поднесоха цветя в памет на героите, дали живота си за освобождението на Плевен.