ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПГРТО – иновативно училище

Иновации в НПМГ – Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

ПГРТО – Плевен отново е иновативно училище!

Правителството одобри Списъка на иновативните училища. За учебната 2022/2023 година това са 542 училища от 192 населени места от всички 28 области в страната – с 32 повече от миналата година.Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

Представяне на иновацията – ТУК