ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Преминаване в ОРЕС от 02.11.2021 г.

Уважаеми ученици и родители,
                   Поради усложнената епидемиологична обстановка по нареждане на Регионалното управление на образованието – Плевен от утре, 2 ноември 2021 г., обучението на учениците в ПГРТО – Плевен ще се организира изцяло в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии.

               Обучението ще се провежда чрез електронната платформа MS Teams съгласно утвърденото седмично разписание с продължителност на учебните часове от 40 минути.

График на учебното време в електронна среда:

1 час        8.00 часа – 8.40 часа

2 час        9.00 часа – 9.40 часа

3 час       09.50 часа – 10.30 часа

4 час       10.40 часа – 11.20 часа

5 час       11.30 часа – 12.10 часа

6 час       12.20 часа – 13.00 часа

7 час       13.10 часа – 13.50 часа

8 час       14.00 часа – 14.40 часа

       Бъдете здрави!