ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Организация на обучението на ротационен принцип!

Уважаеми ученици и родители,
                   Поради усложнената епидемиологична обстановка по нареждане на Регионалното управление на образованието – Плевен от утре, 29 октомври, до 12 ноември 2021 г. обучението на учениците в ПГРТО ще се организира на ротационен принцип.
          От 29.10. до 05. 11. 2021 г. в присъствена форма ще се обучават учениците от 8а, 10а, 10б, 12а и 12б клас.
          В обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии – 8б, 9а, 9б, 11а и 11б клас.
         От 08.11. до 12. 11. 2021 г. в присъствена форма ще се обучават учениците от 8б, 9а, 9б, 11а и 11б клас.
         В обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии – 8а, 10а, 10б, 12а и 12б клас.
       Бъдете здрави!