ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Откриване на Новата учебна 2021/2022 година

                 Уважаеми ученици и родители,

         Поради епидемичната обстановка във връзка с COVID-19, откриването на новата 2021/2022 година ще се проведе по следния начин:

1. Официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от VIII клас и техните родители и за зрелостниците от XII клас  в двора на училището:

  • 10:30 ч. – откриване;
  • 11:00 ч. – час на класа.

2.    За учениците от  IX, X и XI  клас ще се проведе час на класа от 11:30 ч.

         Откриването на учебната 2021/2022 г. ще се състои  според  противоепидемологичните изисквания  и насоки при извънредни ситуации.

          Ръководството и екипът на ПГРТО – Плевен пожелават на всички здрава, спокойна и присъствена учебна година.

Детска градина „Слънце” град Кюстендил - Честита да ни е Новата учебна година!