ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Приключени мобилности по проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации“ по програма Еразъм+

Приключиха мобилностите на екипите от ПГРТО – Плевен по проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации“ по програма Еразъм+, които се проведоха в град Римини, Италия.

В първата мобилност участваха четирима учители от гимназията ни. Те осъществиха 4 професионални визити в рамките на една седмица /20 – 26. 06. 2021 г./:

Втората мобилност беше осъществена в две седмици /20. 06. – 03.07. 2021 г./ от 16 ученици и двама придружаващи учители. Учениците, изучаващи професиите Ресторантьор и Готвач в ПГРТО, положиха двуседмична практика във фирми от ресторантьорския бизнес в Римини и Ричоне. Стажантите демонстрираха добри професионални умения, изключителен интерес към новостите, които им предостави навлизането в чуждата кулинарна култура, и чудесна работа в екип.

Като част от дейностите по мобилността беше и осъществената културна програма: посещение на Република Сан Марино, на тематичния парк Italia in miniatura и обиколка на историческите забележителности на Римини.

Трудно е да опиша с думи нашето Еразъм + преживяване – пълно с толкова много емоции, познанства, възможности за посещения на  интересни и красиви места в  Римини“ – сподели Милена Гуркова, координатор на проекта. „Sistema Turismo като наш партньор в Италия се беше погрижила за пълноценния ни престой. Тюторите от приемащата организация показаха изключителен професионализъм чрез перфектната организация, както по време на обучението, така и в 24-часовата подкрепа. Всичко това се превърна в едно незабравимо преживяване, което със сигурност остави невероятни спомени, едни прекрасни запознанства и е добра основа за бъдещо сътрудничество.“

 Fb страница на Sistema Turismo –   линк 1  ,     линк 2