ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Връчване на удостоверенията за завършен първи гимназиален етап

                 На 19.07 2021 година  учениците от десетите класове на ПГРТО – Плевен отбелязаха края на учебната 2020/2021 година.  Те получиха своите  Удостоверения за завършен първи  гимназиален етап на средното образование.

       Документите бяха тържествено връчени от директора на училището госпожа Невена Арабаджиева в присъствието на класните ръководители и  учители.