ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Пътуваща изложба „Мисия пътешественик“

         На 27.05.202 година учениците от клуб „Млад възрожденец“ при ПГРТО – Плевен имаха удоволствието да бъде част от откриването на една интересна изложба в Държавен архив Плевен – „Мисия пътешественик“ – Люба Кутинчева (1910-1998 г.).  За младите възрожденци беше вълнуващо да научат за първата жена пътешественик в България, осмелила се да посети редица държави в Близкия Изток, Африка, Азия, Латинска Америка, Европа. Люба Кутинчева опознава традициите на местното население и оставя богат снимков фонд за българския архив. Пътуващата изложба „Мисия пътешественик“ на Държавна агенция „Архиви“ е по повод отбелязването на 70 години от създаването на Българските държавни архиви и е част от популяризирането на дейността им през юбилейната 2021 г.

Може да бъде изображение с 1 човек