ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Грамоти за ПГРТО – Плевен по случай 24 май

Талантливи ученици,  амбициозен и успешен екип – екипът на ПГРТО – Плевен!

По повод 24 май  – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност  получихме висока оценка  от РУО – Плевен!

Поздравления за всички!