ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

За Вас, зрелостници!

Подготовка за ДЗИ по БЕЛ!

Матурата на фокус – ВИЖ ТУК