ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Покана за родителска среща по програма Еразъм+

Уважаеми родители,

Родителската среща за всички ученици, участници  в дейностите по проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации“, програма Еразъм +, ще се проведе на 19 май (сряда) 2021 година от 18,00 ч. в учебна база „Орион“, ул. „Сан Стефано“ №30.

Присъствието на всички родители е задължително!