ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Светъл и щастлив Великден!

Честито Възкресение Христово!

Нека трапезите бъдат пълни с красиви и вкусни ястия, а душите – с благост и добро!

Екипът на ПГРТО – Плевен