ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Световна седмица на парите 2021

Тема на GMW2021! Грижете се за себе си, грижете се за парите си!

„Да се погрижим за себе си, да се погрижим за парите си“

На 24 март от 9,00 ч. учениците от 10а клас – специалност „Кетъринг“ с преподавател госпожа Милена Гуркова проведоха открит  урок на тема „Световна седмица на парите“.  Събитието се състоя онлайн  във виртуална класна стая и в него взеха участие учители, ученици и ръководството на гимназията ни в лицето на директора госпожа Невена Арабаджиева и заместник-директора госпожа Цветана Маринова.

Световната седмица на парите е ежегодна глобална кампания  и се организира в световен мащаб от Международната мрежа за финансово образование на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Темата тази година е „Погрижи се за себе си, погрижи се за своите финанси“. Седмицата в България се координира и организира от JA Bulgaria с институционалната подкрепа и партньорство на Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката.

Глобалната седмица на парите е отлична възможност да обърнем още веднъж внимание на начина, по който управляваме нашите лични финанси. Темите за това как формираме личния си и семейния бюджет, как спестяваме, как изразходваме финансовите средства, какви финансови продукти използваме и колко добре успяваме да защитим правата си като потребители на финансови услуги са особено актуални и в светлината на съвременните предизвикателства. Финансовата грамотност е лична отговорност на всеки един от нас, но тя е предмет също и на целенасочена политика от страна на държавата. Приетите от правителството през февруари 2021 г. Национална стратегия за финансова грамотност и План с мерките за нейното изпълнение са насочени към подобряване на финансовата грамотност в страната и укрепване на знанията ни за това как да управляваме по-добре личните си финанси

Финансовото ограмотяване винаги е гаранция за вдигане качеството на живот и е една от най-добрите инвестиции в грижата за нас самите. Въпросите за парите са важни, защото децата и младежите трябва да получат знания и да изградят умения, за да могат да вземат интелигентни финансови решения през живота си.

Виртуалния урок започна с презентация, в която госпожа Гуркова представи Българската народна банка.  Изложението й продължи с видео филм  за Монетния двор на БНБ.

След нея отново чрез презентации дванадесетокласничките Памела Недкова и Десислава Кетипова запознаха присъстващите с  възможностите на електронния подпис.

Десетокласничките Нели Маринова и Зорница Коцева също бяха подготвили интересни презентации на тема: „Дигитален портфейл“ и „13-те вечни закона на парите„. В края на срещата всички презентатори получиха сертификат за участието си.

Горди сме, че и тази година станахме част от кампанията за финансова осведоменост, подчертаваща важността на обучението на  децата и младежите как  да управляват разумно парите. Колкото по-рано, толкова по-добре!

Още снимков материал от събитието можете да откриете ТУК!