ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

18 март – Световен ден на рециклирането

През 2018 г. Световната организация за рециклиране (Bureau of International Recycling) обяви 18-и март за Световен ден на рециклирането за първи път. Тази година денят се чества за четвъртити път с фокус върху рециклиращите герои – почитайки отделните хора, обществата и организациите, които задвижват промяната към по-устойчиво използване на ресурсите чрез рециклиране. Световният ден на рециклирането е инициатива, насочена към градовете, и включва училища, фирми, организации и единици хора, които  демонстрират различни начини да се рециклират ежедневни отпадъци.

С продължаващите глобални унищожения от пожари, наводнения и суши, светът има нужда да намалява въглеродните емисии, за да смекчи последиците от изменеието на климата.

Рециклиращата индустрия спестява над 700 млн. тона емисии на въглероден диоксид всяка година.

В ПГРТО – Плевен се проведоха online работилници за рециклиране и арт-инициативи, посветени на нуждата от намаляване на отпадъците и тяхното рециклиране. Представяме ви творбите на учениците от 8а клас с класен ръководител госпожа Искра Траянова и 8б клас с класен ръководител госпожа Диляна Петкова.