ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2021 – Подаване на заявления за ДЗИ и ДКИ

Уважаеми зрелостници,

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ и държавен изпит по теория на професията и специалността, предвид  епидемологичната обстановка, можете да подадете при възможност електронно заявления за Държавни зрелостни изпити и заявления за полагане на държавен изпит по теория и практика на професията и специалността за втора и трета степен на професионална квалификация.

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2021 г. /срок за подаване 01.03.2021 г. – 19.03.2021 г. /

Ред на подаване на заявлението по електронен път и получаване на служебна бележка:
1. Заявлението следва да бъде свалено от зрелостника от следния линк: Заявление.
2. Заявлението следва да е попълнено от зрелостника.
3. Заявлението се подписва, сканира и изпраща от зрелостника на електронната поща на училището –  pgrtopleven@abv.bg.
4. Получаване на служебна бележка – на място в училището.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:
Сесия май–юни

  • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

Подаване на заявления за полагане на държавен изпит по теория и практика на професията и специалността за втора и трета степен на професионална квалификация, сесия юни – юли 2021 г. /срок за подаване – 17.03.2021 г./

Ред на подаване на заявлението по електронен път:

1. Заявлението следва да бъде свалено от зрелостника от от следния линк: Заявление.
2. Заявлението следва да е попълнено от зрелостника.
3. Заявлението се подписва, сканира и изпраща от зрелостника на електронната поща на училището – pgrtopleven@abv.bg.

Дата за провеждане на Държавен изпит по теория на професията и специалността, както следва:

                                Сесия юни – юли

  • Теория на професията и специалността – 04 юни 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Практика на професията и специалността – по утвърден график.