ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Академия за родители на тема: „Агресия, насилие, тормоз, киберагресия и секстинг – Какво е това?“

Академия за родители / Ученици обучават родители/ на тема: „Агресия, насилие, тормоз, киберагресия и секстинг – Какво е това?“

Втора дейност по проект „Академия за родители – с подкрепа и  разбиране към всяко българско дете“, по който ПГРТО – Плевен  работи през учебната 2020/2021 г., бе осъществена през тази седмица. Проектът получи финансиране по Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ от  НП „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“  – 2020. 

Учениците от 11а клас Венелин, Никол и Регина  под ръководството на госпожа Искра Иванова и на педагогическия съветник госпожа Искра Траянова проведоха онлайн обучение на родителите от целевата група по проекта на тема „Агресия, насилие, тормоз, киберагресия и секстинг – Какво е това?“.

&