ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Цветя за народните будители

Учениците от 9а клас на ПГРТО – Плевен, специалност „Кетъринг“, с класен ръководител Биляна Иванова поднeсоха  цветя пред паметника на народния поет Иван Вазов в Деня на народните будители. Въпреки извънредното положение, те спазиха дългогодишната традиция на гимназията и отдадоха почит на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

 

Слово за Деня на народните будители – Камелия и Мирела от 9а клас