ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Спечелен проект по програма Еразъм+

     Щастливи сме да споделим, че ПГРТО – Плевен спечели финансиране за работа по проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 – сектор „Професионално образование и обучение“.  Одобреният проект  „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации“ е с финансова обезпеченост от програмата на стойност 45306 евро.

     Проектът е насочен към две групи участници: учители и ученици. Предвижда се на финала на проектните дейности те да посетят град Римини – Италия. Учениците, които ще участват в реализирането на проекта, са от направление Ресторантьорство – от специалностите Кетъринг  и  Производство на кулинарни изделия и напитки. Те ще почерпят умения и опит в реална работна среда по време на  учебната си практика. Учителите ни ще обменят опит  с колегите си от Италия.

     Желаем успех на всички, които ще участват в реализирането на проекта!