ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Удостоверения за завършен първи  гимназиален етап на средното си образование получиха десетокласниците на ПГРТО

       Днес, 08.07 2020 година,  в лятната градина на хотел „Ростов“ учениците от десетите класове на ПГРТО – Плевен отбелязаха края на учебната 2019/2020 година.  Те получиха своите  Удостоверения за завършен първи  гимназиален етап на средното образование.

       Документите бяха тържествено връчени от директора на училището госпожа Невена Арабаджиева в присъствието на гости, родители и учители.

        Празника уважиха господин Красимир Иванов – директор Дирекция „Административно-информационно и техническо осигуряване“ в Община Плевен  и   член на Обществения съвет на нашата гимназия,  и  господин Веселин Плачков – началник отдел „Култура и туризъм“ в Община Плевен.

        Десетокласниците бяха поздравени от директора на училището и от официалните гости, а най-изявените ученици получиха  почетни грамоти за отличен успех,  активно участие  в извънкласни дейности и системна работа в електронна среда.

        Тържеството завърши празнично с  приповдигнато настроение.

        Весела ваканция и безгрижно лято на всички ученици на ПГРТО – Плевен!