ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Одобрен проект по НП „Заедно за всяко дете“!

  Район Илинден - Добре дошли Одобрени са близо 2,6 млн. лв. за изплащане на стипендии за ...

          ПГРТО – Плевен спечели финансиране по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“. Дейностите по проекта имат за основна цел  подобряване на взаимодействието с родителската общност и повишаване капацитета на общността. Планирано е да бъдат обхванати   120 ученици / от  8 , 9 и  10  клас / и техните родители.

        От ключово значение за развитие на училището като общност е родителите да партнират в училищния живот на своето дете по време на учебния процес, в училищни мероприятия, празници и при възникване и разрешаване на проблем. Това спомага за създаване на култура на принадлежност и доверие към всички участници в образователния процес.

     Включването на родителите е важен елемент от процесите в училище. Необходимо е учители и родители да работят заедно, в партньорство, да споделят информация, идеи, мнения, да вземат заедно важните решения, които касаят децата, да споделят грижата за тях.

      Предвидено е  провеждане на психологически тренинг, сензорен урок и арт-терапияАкадемия за родители, Тиймбилдингова програма за родители, ученици и учители, Биенале на добри практики в психологическата помощ и консултиране при работа с деца с цел повишаване на информираността и чувствителността на децата и родителите, на разбирането им за тормоза и насилието в училище, разпознаване на различните форми на насилие и свързаните с тях рискове и последствия, повишаване на уменията за предотвратяване и реакция на тормоза и насилието в училище.

     Активна роля в изпълнението на предвидените дейности ще имат обучителни институции като Сдружение „Учебна работилница Европа“, Детска педагогическа стая към Второ РПУ – Плевен,  Сдружение „Малки стъпки“ – Център за психологическо консултиране и подкрепа, X-CLUB THE BEST OF OUTDOOR – ЧАВДАР СТАНИМИРОВ, психологът Биляна Вълчева и психотерапевтът Мадлен Алгафари.