ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Христос воскресе, приятели!

Здраве и благоденствие във всеки дом!