ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

График за обучение на 19. и 20. март 2020 г.

Скъпи ученици, учители и родители,

Тук можете да се запознаете с графика за обучение / натиснете, за да видите/ за 19.03.2020 г.

Тук можете да се запознаете с графика за обучение / натиснете, за да видите/ за 20.03.2020 г.