ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

График за обучение на 16.03.2020 г.

Скъпи ученици, учители и родители,

От утре /16.03.2020 г./ стартира обучението в електронна среда в ПГРТО – Плевен. Тук/изтегляне/ можете да се запознаете с графика за обучение / натиснете, за да видите/.

Припомняме, че то ще се осъществи с помощта на платформите shkolo.bg /електронен дневник/ и classroom.google.com /иновативно училище/. Също така ще се използват и ресурсите на Уча.се /ucha.se/ – онлайн видео уроци и тестове по всички предмети, „Просвета“ http://www.e-prosveta.bg/ и КЛЕТ България https://sales.anubis-bulvest.com/ . За целта всеки ученик трябва да има регистрация в shkolo.bg,  Уча.се и т.н.

За въпроси се обръщайте към класните ръководители.

Надяваме се родителите да подпомогнат децата си в осъществяването на обучението с интереса и ангажираността си към нуждите на учебния процес!

Успешна учебна седмица и бъдете здрави!