ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2020 г. /срок за подаване 04.03.2020 – 17.03.2020 г./

Уважаеми зрелостници,

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. и Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г.  на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ и държавен изпит по теория на професията и специалността, предвид  регистрирани случаи на заразени с  COVID-19 и дадените указания, както и преустановения учебен процес до второ нареждане, моля да подадете при възможност електронно заявления за Държавни зрелостни изпити и заявления за полагане на държавен изпит по теория и практика на професията и специалността за втора и трета степен на професионална квалификация.

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2020 г. /срок за подаване 04.03.2020 – 17.03.2020 г./

Ред на подаване на заявлението по електронен път и получаване на служебна бележка
1. Заявлението следва да бъде свалено от зрелостника от следния линк: Заявление
2. Заявлението следва да е попълнено от зрелостника.
3. Заявлението се подписва, сканира и изпраща от зрелостника на електронната поща на училището –  pgrtopleven@abv.bg.
4. Получаване на служебна бележка – на място в училището след възстановяване на учебния процес.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:
Сесия май–юни

  • Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.

Подаване на заявления за полагане на държавен изпит по теория и практика на професията и специалността за втора и трета степен на професионална квалификация, сесия юни – юли 2020 г. /срок за подаване – 17.03.2020 г./

Ред на подаване на заявлението по електронен път

1. Заявлението следва да бъде свалено от зрелостника от от следния линк: Заявление
2. Заявлението следва да е попълнено от зрелостника.
3. Заявлението се подписва, сканира и изпраща от зрелостника на електронната поща на училището – pgrtopleven@abv.bg.

Дата за провеждане на Държавен изпит по теория на професията и специалността, както следва:

                                Сесия юни – юли

  • Теория на професията и специалността – 05 юни 2020 г., начало 08,00 ч.
  • Практика на професията и специалността – по утвърден график.