ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Преустановени са учебните занятия и извънкласните занимания в област Плевен

На основание чл. 63 от Закона за здравето и и във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на областите Габрово и Плевен, препоръка на Националния оперативен щаб и проведено заседание на Министерския съвет на 08.03.2020 г. е наредено:

В областите Габрово и Плевен до второ нареждане:

  1. Да бъдат преустановени учебните занятия и извънкласните занимания в училищата, университетите и другите обучителни институции и организации.
  2. Да бъдат преустановени всички масови мероприятия, вкл. спортни и културни /кина, театри, концертни зали, фитнес зали и др., в които се събират много хора на закрито/.