ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Филм „Братя Евлоги и Христо Георгиеви – Недооцененото наследство“  

Филм „Братя Евлоги и Христо Георгиеви – недооцененото наследство“  по случай 200 години от рождението на Евлоги Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев

Уважаеми ученици,

През 2019 г. се навършват 200 години от рождението на Евлоги Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев. Създаденият за целта Национален инициативен комитет планира различни инициативи, една от които е реализирана от Исторически музей — Карлово – документален филм с продължителност 20 минути,  посветен на  живота и дарителската  дейност на Евлоги и Христо Георгиеви.

Филмът „Братя Евлоги и Христо Георгиеви — Недооцененото наследство“ е достъпен на адрес: www.museumkarlovo.com.