ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПГРТО Плевен успешно се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“!

Резултат с изображение за да изчистим българия заедноСвързано изображение

Група ентусиазирани ученици и учители от ПГРТО – Плевен за поредна година се включи в националната кампания „Да изчистим България заедно“! Почистени бяха дварът на училището и прилежащите тревни площи от трудно разградими отпадъци – пластмаса, полиетиленови торбички и стъкло. Готови сме да посрещнем на чисто новата 2019/2020 учебна година! Благодарим на всички, които се включиха в кампанията.