ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Награда от конкурс за млади предприемачи

logo kampania123 123

На 15 април се даде началото на онлайн конкурс за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея!“, част от Националната кампания за 2019 г. на Мрежата от 27 Областни информационни центрове. Целта на инициативата е популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в страната и подкрепа за младите хора, като източник на новаторски идеи и предприемаческо мислене.Тази година инициатива е част от общоевропейската кампания „Европа в моя регион“ 2019 г.

В периода 15 април – 12 май младежи от цялата страна на възраст между 14 и 18 години имахавъзможност да измислят и представят своя оригинална бизнес идея под формата на 2-минутен видеоклип. На базата на Facebook гласуване в периода 13 май – 23 май, десетте бизнес идеи от всяка област, събрали най-много харесвания, получават поощрителни награди, а победителите  –  правото да  посетят София Тех Парк и да се срещнат с успешни предприемачи, с които да  обсъдят  бизнес предложенията си и следващите стъпки за тяхното реализиране.

От нашата гимназия в конкурса се включи Виктория Мартинова Сапунджиева – ученичка от 12в клас, специалност Икономика и мениджмънт. Идеята, която представи, беше свързана със създаването на орехова градина. В проекта ученичката подробно изяснява защо се насочва към отглеждането тъкмо на орехи и с цифови данни защитава идеята си за бизнес, който може да бъде печеливш.

На 6 юни в офиса на ОИЦ-Плевен бяха връчени официално наградите от конкурса „Имам бизнес идея“, в който се включиха шест видеоклипа, изпратени от ученици на възраст 14-18 г. Заедно с грамотата си, всеки участник получи безжична тонколонка, осигурена от Централното координационно звено в Администрацията на Министерския съвет, и промоционални материали на ОИЦ – Плевен.Всички победители в конкурса „Имам бизнес идея“ бяха поздравени от Николета Минчева, експерт в ОИЦ – Плевен и от управителя на центъра Игнат Димитров, който им връчи наградите.

Директорът на ПГРТО – Плевен Невена Арабаджиева получи грамота в знак на благодарност за подкрепата на конкурса.