ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Дипломиране на Випуск 2019

На добър път в живота и много успехи, скъпи зрелостници от Випуск 2019!