ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Академия за родители 2019

За осма поредна година ПГРТО – Плевен проведе своята „Академия за родители“ в залата за кетърингови събития и презентации в учебно – тренировъчна база „Орион“. Събитието бе под наслов: „Училище, ученици и родители за модерно професионално образование“.

На срещата присъстваха родители на ученици от 8. и 9. клас, техните деца, класни ръководители, учители и ръководството на гимназията. Специален гост на Академията бе инспектор Марина Славеева от Детска педагогическа стая към Второ РПУ – Плевен.

Тренингът се състоеше от няколко модула, които бяха подготвени и ръководени от учениците от 9а клас, специалност“Кетъринг“ и техния класен ръководител госпожа Искра Иванова. Те представиха презентации, свързани с кандидатурата на ПГРТО – Плевен за иновативно училище и с успешното партньорство на гимназията с различни фирми и институции в града.

За родителите бяха подготвени три теми, по които те дадоха своето мнение и предложения, касаещи сътрудничеството между родители и училище за още по-добра училищна среда.

Тренинг играта за екипност и партньовство се проведе под ръководството на педагогическия съветник в гимназията госпожа Катя Илиева. В нея участваха всички: ученици, родители, учители и ръководството на гимназията. Изводът, до който достигнаха участниците в играта бе, че всички са свързани в едно цяло и трябва да вложат усилие в поддържането на това единство чрез сътрудничество, доверие и отговорно поемане на своята част от съвместната работа в училищната общност.

На финала на Академията директорът на гимназията госпожа Невена Арабаджиева изрази своето удовлетворение от чудесната екипна работа между всички членове на училищната общност и връчи сертификати на присъстващите родители.