ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ДИАЛОГ с историята

На 19.02.2019 г. учениците от 9а клас, специалност Кетъринг, и техният класен ръководител и учител по история Искра Иванова се срещнаха с трима видни плевенчани: един от най-успешните кметове на Плевен Андрей Романов, големият творец – скулптурът професор Кирил Мескин и Мария Мескин – директор на Галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“ в Плевен.

Срещата е част от дейностите по проект „ Да градим Европа чрез ДИАЛОГ – ДИАЛОГ срещу популизма, расизма и антисемитизма“ (DIALOG) Програма „Европа за гражданите” Мярка: Европейска памет за миналото на Учебна работилница „Европа”.

DIALOG дава възможност за междукултурно и транснационално общуване и допринася за изграждането на бъдещето на Европа.
Мероприятията и дейностите се провеждат в България, Гърция, Австрия и Германия от хиляди участници от всички възрасти.

Гимназистите имат за задача да създадат биографии на граждани, преживели важни събития в историята на Европа, съвременници на революцията от 68-мата година на миналия век, на Промяната от ’81 и ’89. За тази цел те направиха предварително проучване на живота на своите събеседници и подготвиха интересни въпроси, които им зададоха по време на интервютата с тях. Получи се вълнуващ диалог на тема история, който ще остане незабравим спомен за деветокласниците.

Бившият градоначалник на Плевен подари на учениците две свои книги – „Време на мечти, време на дела”  и „Славовица през вековете“. Те ще станат част от библиотечния фонд на гимназията ни.