ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция

Областният управител на област Плевен Мирослав Петров откри
в Художествената галерия „Илия Бешков” документална изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание, приело Търновската конституция .
Той определи като щастливо съвпадение факта, че изложбата гостува в Плевен точно на 11 февруари, само ден по-късно от провеждането на първото заседание на Учредителното събрание, което започва своята работа на 10-ти февруари 1879 година.
Организатори на изложбата са Народното събрание на Република България и Държавна агенция „Архиви”.

Ученици от 8б и 9а клас и техните класни ръководители присъстваха на откриването на изложбата и с интерес разгледаха експозиционните таблата, показващи протокола за откриването на събранието с подписите на народните представители, встъпителното слово на княз Дондуков-Корсаков, тоста, който той произнася на български език, участието на народните представители и дискусиите и обсъжданията на конституционния проект – документи от архивните фондове на Канцеларията на Имрепаторския руски комисар, Народното събрание, Министерски съвет, Монархическия институт, Министерството на външните работи и изповеданията, както и от някои лични фондове на д-р Константин Стоилов, Христо Стоянов, Иван Андонов