ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Иновационен лагер в Световната седмица на предприемачеството

За единадесета поредна година Джуниър Ачийвмънт България отбелязва Световната седмица на предприемачеството и дава възможност на младите хора да развият и покажат предприемаческото си мислене и поведение. В рамките на тази седмица Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен организира и проведе състезание „Иновационен лагер“ за ученици от 8.  до 12. клас. На 15.11.2018 г. в 14.30 ч. бе дадено началото на събитието. Гости на състезанието „Иновационен лагер“ бяха ученици и  учители и ръководството на училището, а членове на журито – учители по различни учебни дисциплини.
Иновационият лагер е нов образователен подход, който мотивира младите хора да доразвиват своята предприемаческа нагласа, поемайки рискове в интерактивна среда.
20 ученици, разделени в четири отбора, приеха предизвикателството да бъдат изобретателни, да успеят да се сработят като екип в рамките на 24 часа и да генерират идеи, които решават поставения от Джуниър Ачийвмънт България казус. Решението на казуса се презентира в деня на събитието от всеки отбор за 3 минути. Казусът, по който работиха учениците, е свързан с младежката безработица в България. Задачата бе да намерят иновативно решение, чрез което да помогнат на безработните младежи в България да си намерят работа по специалността.

Водещ на състезанието бе Регина Альошева от 9. клас. Госпожа Даниела Величкова – координатор на  Джуниър Ачийвмънт България, запозна зрителите и журито с поставения за решение казус и с регламента на състезанието.  Отборите представиха своите идеи в  определена чрез жребий последователност : отбор „Детелина“ , отбор „Знание“, отбор „Заря“  и отбор „Гласът на новото поколение“ .

Журито в състав: госпожа Красимира Иванова – заместник-директор по учебно-производствената дейност, госпожа Катя Илиева – педагогически съветник и госпожа Татяна Михайлова – учител по професионално обучение, оцени качеството на решенията на казуса по критериите: иновативност, приложимост и обществена полза.

Първо място бе присъдено на отбор „Заря“ – Памела Илиева – 12. клас, Габриела Георгиева, Борил Мусков и Иван Илиев – 11. клас и Недялко Богданов от 8. клас.

Второ място бе отредено на отбор „Знание“ – Вяра Панчева – 12. клас, Мария Ралчева и  Веселка Спасова – 11. клас и Венцислава Каменова от  9. клас.

Трето място спечели отбор „Детелина“ – Ирен Петрова – 12. клас, Анастасия Нанова, Христина Йотова, Пола Николова -11. клас и  Летисия Михайлова от 9. клас.

Госпожа Цветана Маринова – заместник-директор по учебната дейност, връчи сертификати на всички участници и на членовете на журито.