ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Национално съвещание на директорите на училищата по туризъм

На 12 и 13 април Плевен бе домакин на  Национално съвещание на директорите  на професионалните гимназии по туризъм  и на отчетно –изборното събрание на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България, чийто член е и ПГРТО – Плевен.

Форумът бе открит от зам.-министъра на образованието Таня  Михайлова. На  срещата присъстваха още Магдалена Станулова – главен експерт по професионално образование и обучение в МОН, Албена Тотева – началник на Регионално управление  на образованието и старши експерта по ПОО в РУО -Плевен – Цветанка Тончева.

В съвещанието участваха 70 директори и представители от 43 училища по туризъм в страната. Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство  е първата и най-голяма организация на  образователни институции в България, обединени от една цел – осигуряване на качествено професионално образование на кадри за сферата на туристическия бизнес. През тези  два дни ще бяха разисквани въпроси, свързани с прилагането на новите учебни планове и програми и осъществяване на реформата в образованието, и се отчете дейността на Асоциацията за  периода  април 2014- април 2018 г.