ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Световната седмица на парите в ПГРТО – Плевен

Резултат с изображение за Световната седмица на парите (Global Money Week–GMW)

                     Световната седмица на парите (GlobalMoney Week–GMW) се организирана от Child& YouthFinanceInternational –международна неправителствена организация, базирана в Холандия, в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Целта й е чрез забавни и интерактивни дейности децата и младежите да научат повече за парите, спестяването, създаването на умения за работа и предприемачеството.

                 Тази година Световната седмица на парите  се проведе от 12 март до 18 март. В нея се включиха 70 училища от 38 населени места в страната. Темата на инициативата е: „Въпросите за парите са важни.”  Въпросите за парите са важни, защото децата и младежите трябва да получат знания и да изградят умения, за да могат да вземат интелигентни финансови решения през живота си. По-важно от всякога е децата и младежите да са икономически грамотни, за да могат да изградят по-добро бъдеще!

                ПГРТО – Плевен  се включи в инициативата с изготвянето на сбирка, посветена на парите, от ученици от 11в клас. В сбирката почетно място бе отделено на българските парични знаци от 1912 г., 1940 г., 1974 г., 1992 г. Показани бяха използвани, както и в момента намиращи се в обръщение парични знаци от Русия, Република Турция, Република Сърбия, Република Македония, Армения, Република Урайна, Република Беларус, Южна Корея, Франция, Обединено кралство Великобритания, Република Румъния, Кралство Дания, Република Италия. Разбира се не беше пропуснато да се покажат и паричните знаци на Европейския съюз. Инициативата достигна до ученици от VІІІ, ХІ и ХІІ клас. На всички ученици, участвали в мероприятието, бяха раздадени Сертификати за участие.